Hospital Ribera Povisa Vigo

O obxectivo na área de deseño e interiorismo era proxectar principalmente unha  contorna emocionalmente agradable  cara ao usuario/paciente, e así mesmo dotar dunha imaxe renovada e actualizada ás novas ampliacións e reformas do centro hospitalario Ribeira Povisa.

Se aposta por unha estética e envolvente moito máis  próxima aos interiores hoteleiros e residenciais e afastada dos interiores ríxidos e asépticos que viñan existindo nas contornas hospitalarias. O obxectivo era humanizar o espazo, sen perder os estándares necesarios de funcionalidade e eficiencia espacial necesarios en  as infraestruturas hospitalarias e clínicas. Conceptualmente a escenografía xeral do espazo proxéctase atendendo ás orixes do centro hospitalario e o seu gran arraigamento coa cidade de Vigo e a súa contorna.Facemos unha  homenaxe aos versos do trobador galego Martín Códax, co poema dedicado a Vigo “Ondas do Mar” proxectando no perímetro principal do espazo unha singular e distintiva envolvente de xeometrías orgánicas que reproducen un suave e continua ondada. Esta confortable ondada vese proxectado na arquitectura interior a través de distintas aplicacións construtivas, utilizando un sistema lumínico led a través da onda que vén achegar unha interesante sutileza visual e confort lumínico. A envolvente mariña proxéctase igualmente a través da iluminación ambientativa. Por unha banda a través da propia xeometría foseada dos teitos a través dunhas formas orgánicas de carácter “líquido” e complementadas cunhas singulares pezas lumínicas da firma galega Emotional Light, así mesmo deseñadas cunha clara evocación mariña. A cromática do espazo transita nunhas tonalidades de cor plácidas e confortables para o paciente e usuario. O branco, achega de pureza e claridade,  é o común denominador, véndose acompañado doutras tonalidades máis arenosas e proxectadas en alicatados cerámicos, pavimentos continuos e mobiliario auxiliar.

Traballo en Equipo

O éxito do proxecto  e a súa execución débese fundamentalmente a unha perfecta engrenaxe de empresas e profesionais participantes no seu desenvolvemento e materialización. Servizos de arquitectura e obra civil, enxeñería e instalacións, tanto externos como internos, pertencentes ao propio centro hospitalario, foron claves para a materialización do mesmo. Pero sen dúbida, o máximo recoñecemento debe de ser cara á propia dirección de servizos xerais e xerencia do hospital Ribeira Povisa de Vigo por querer dar un paso máis no avance dos servizos sanitarios, incidindo nunha área tan importante para as persoas e o seu benestar como é o de humanizar o espazo que os acolle e abraza.

Ficha técnica

Proxecto: Hospital Ribera Povisa

Tipoloxía: Hospitalario

Superficie: 850 m2.

Localización: Vigo. (Pontevedra).

Ano: 2022

Servizos: Proxecto de deseño e interiorismo integral. Dirección área deseño.

Fotografías: Espacio Invisible.