Furancho Galician Food en Proyecto Contract

Proyecto Contract faise eco da apertura do establecemento Furancho Galician Food en pleno centro de Madrid.