Servizos

Locais comerciais
oficiñas
clínicas
hoteis
restaurantes & bares
stands corporativos
vivendas

Cada necesidade de asesoramento e requirimento é único e para iso ofrecemos distintas modalidades de contratación dos nosos servizos profesionais.

Servizo de contratación
INTEGRAL

O servizo de contratación integral está enfocado principalmente para a realización de proxectos de locais comerciais. Esta modalidade de contratación satisfai as necesidades do cliente á hora de poder canalizar a través do noso estudo todo o necesario para poñer en funcionamento calquera tipo de actividade comercial ou de negocio.

A continuación especificamos as 3 áreas principais que compoñen o Servizo de contratación Integral:

Para a realización dun bo proxecto de deseño e interiorismo é fundamental un transvasamento de información cómodo e fluído entre cliente e estudo. Analizaremos a situación actual do espazo para proxectar co fin de ter todas as ferramentas necesarias para desenvolver con coherencia e solidez a proposta de deseño.

Nunha segunda fase penetrámonos no proceso de "brainstorming". Bosquexamos e marcamos as primeiras liñas e propostas a presentar ao cliente. Arriscamos no deseño con propostas diferenciadoras. Presentamos as primeiras plantas de distribución, bosquexos, e imaxes gráficas a modo de exemplo e mellor interpretación, etc. Estes trazos marcarán os alicerces do proxecto final, sempre referendados e interiorizados polo propio cliente.

A terceira e última fase, é a de realización do proxecto técnico de deseño. Será a fase de elaboración de planimetrías, a través das cales se valorará a obra, e servirán como guía excutoria da mesma. Os planos describirán específicamente todos os detalles construtivos e materiais a utilizar. O proxecto presentado incluirá imaxes en 3D, para que o cliente teña unha mellor interpretación visual da proposta de deseño.

Unha vez finalizada a elaboración do proxecto de deseño, procédese á valoración da obra en base ao contido e especificacións do mesmo. Desta maneira, garantirase ao cliente a seguridade de coñecer a contía para investir na súa obra nova / reforma antes de iniciar o proceso de execución.

Coa demostrada experiencia de acometer distintos e variados proxectos no ámbito contract,ofrécense os servizos de xestión de obra integral. Un grupo de empresas profesionais no seu sector, serán coordinadas e dirixidas baixo a dirección do estudo, para así conseguir que a execución da obra ou reforma a acometer desenvólvase dunha forma fluída e coordinada.

Contamos paralelamente cos servizos de enxeñería industrial e arquitectura técnica nos casos específicos onde os mesmos fosen necesarios ante requirimentos de tramitacións administrativas ou referidas ao alcance construtivo da propia obra.

Proporcionamos un servizo de amoblamento integral de espazos. Traballamos directamente coas firmas de deseño máis referenciales no ámbito do sector contract: iluminación, sillería, revestimentos decorativos, accesorios, etc.

Realizamos proxectos de carpintería a medida, co fin de dar un servizo completo a calquera demanda particular ou específica de cada cliente. Traballamos directamente con taller asociado, realizando un servizo integral: proposta e deseño, valoración orzamentaria, e finalmente execución e instalación do encargo.

Servizos de contratación
ESPECÍFICOS

En moitas ocasións os requirimentos de asesoramento por parte do cliente poden ser puntuais e específicos. Para dar solución e servizo ás devanditas necesidades dispoñemos de catro áreas de posible contratación.

Analízanse as opcións e posibilidades distributivas dun espazo determinado. Propóñense varias alternativas, analizando detalladamente cada proposta co fin de buscar a mellor optimización da área obxecto de estudo.

 • Reunión previa en estudo: cadro de necesidades.
 • Visita a obra para toma de medidas e valoracións previas.
 • Planimetrías de estado actual.
 • Proxecto de entrega: propostas distributivas e análises das mesmas.

En moitas ocasións o cliente contacta connosco na fase de selección de revestimentos construtivos. A nosa presenza continua nas feiras do sector e o noso coñecemento do mercado posibilítanos ofrecer un servizo profesional e adecuado para cada proxecto e para cada necesidade (pavimentos, revestimentos, pedras naturais, tipoloxías de madeiras, materiais acústicos, insonorizantes, etc.).

 • Reunión previa en estudo: cadro de necesidades.
 • Visita a obra para toma de medidas e valoracións previas.
 • Planimetrías estado actual.
 • Proxecto de entrega: Planimetría de proposta combinativa de materiais, análises e valoración orzamentaria dos mesmos.

Unha boa elección de mobiliario é fundamental para dotar aos espazos dun plus de diferenciación e potenciar se cabe máis o aproveitamento dunha estancia.

Desde o estudo manexamos unha ampla carteira de primeiras marcas de mobiliario, iluminación, tapicería e revestimentos decorativos.

Nosas visitas periódicas ás feiras do moble máis referenciales como son a de Milán e París permítennos mostrar ao cliente as novas propostas e tendencias do sector.

Dispoñemos do servizo de carpintería a media, ofrecendo a posibilidade de fabricar un moble específico para cada requirimento.

 • Reunión previa en estudo: análise de estilo ambientativo e cadro de necesidades.
 • Visita a obra para toma de medidas e valoracións previas.
 • Planimetrías estado actual.
 • Proxecto de entrega: Propostas de selección e distribución de mobiliario. Planos e renderizados 3D (opcional). Valoración orzamentaria.

Unha precisa e coordinada dirección e xestión de obra é fundamental para a óptima materialización do proxecto de deseño.

 • Reunión previa en estudo: Presentación de organigrama e planificación temporal de obra.
 • Servizo de visita puntual a obra: a requirimento de cliente.
 • Servizo de visita gradual a obra: con planning previo preestablecido en organigrama de obra.
 • Servizo de dirección integral de obra: Gremios achegados e coordinados integramente por estudo.