La Galiciana, seleccionada entre os mellores proxectos de deseño en Galicia

O Gain, Axencia Galega de Innovación, pertencente á Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, selecciona ó proxecto do Mercado Gastronómico La Galiciana, como  un dos mellores deseños no ámbito do interiorismo realizados en Galicia no ano 2019.

Dito proxecto aparece recollido na publicación "O deseño como motor. Casos de éxito en Galicia". A publicación, coordinada editorialmente pola fundación DIDAC,  destaca unha selección dos mellores proxectos de deseño realizados en Galicia nos seus distintos ámbitos,  facendo un percorrido histórico ata a actualidade.

+ Info:http://gain.xunta.gal/repo/8-CasosDeExitoEnGalicia.pdf