Vialia Vigo. Zonas comúns

  • Punto de información
  • Área infantil
  • Playground
  • Área relax
  • Área Workspace

Deseño e execución integral das distintas áreas que compoñen o atrium principal do centro comercial Vialia Vigo.

As tres áreas están proxectados baixo un mesmo fío condutor no referido ao deseño escenográfico: Xulio Verne e o capítulo VIII da súa novela "Vinte mil leguas de viaxe submarina" que o escritor francés dedica á cidade de Vigo.

A primeira das zonas proxectadas é o espazo Playground, deseñado e enfocado para os máis pequenos. O deseño vira contorna a uns singulares tubos  de burbullas de auga con cambio cromático que achega ao espazo dinamismo e diversión. Uns libros xigantes con pantalla de xogos táctiles e tematizados na novela de Verne achegan unha opción máis de xogo para o público infantil.

A segunda área deseñada é a zona Relax, cun enfoque máis próximo a unha estancia de  descanso. O espazo se tematiza novamente a través da novela "Vinte mil leguas de viaxe submarina". O capítulo íntegro que Verne dedica á cidade de Vigo aparece proxectado nuns singualres libros lumínicos que caen en suspensión por todo o espazo. 

Por útlimo o espazo chamado WorkSpace está destinado a un lugar máis de encontro e reunións informais de traballo. Os dous mesados principais, electrificados para recargas de equipos informáticos/móbiles, realizan un servizo de punto informal de reunión e traballo. A impoñente luminaria Submarine  realizada a medida para o éste proxecto, ilumina linealmente ambos mesados a través dos seus distintivos periscopios lumínicos. O espazo termínase de configurar  cunhas zonas de sofás "bis a bis". 

Finalmente proxéctase o punto informativo do centro comercial. Deseñado cunha clara inspiración atlántica, a súa potente volumetría e simboloxía   cumpre a función de referente visual e punto de encontro no amplo espazo do atrium central.

 

Ficha técnica

Proxecto: Zonas comúns - Vialia Vigo.

Tipoloxía: Deseño estancial e mobiliario a medida.

Superficie: 600 m2

Localización: Centro comercial Vialia Vigo

Equipamiento e execución de obra: Espacio Invisible.

Fotografías: Espacio Invsisible