Instituto Atlántico del Seguro | INADE

Reforma integral das oficiñas corportivas do Instituto Atlántico do Seguro, INADE.

A Fundación Inade é unha organización sen ánimo de lucro, clasificada "de interese para o fomento da economía de Galicia", que transmite coñecemento en materia de xestión do risco e o seguro. O seu ámbito profesional radica na actividade aseguradora,  a cal transita entre a empresa privada , organismos públicos e oficiais, así como na actividade formativa e de docencia

As necesidades requiridas para o novo espazo centrábanse na diferenciación de dúas importantes áreas :  administrativa e  institucional. Desta maneira a interpretación estética e visual dos espazos foi inherente á devandita diferenciación . Aínda que a área de recepción e salas institucionais distínguense polo seu corte máis sobrio e elegante, as zonas destinadas á xestión administrativa destacan pola súa viveza na gama cromática inherente á súa propia imaxe corporativa que combina unha singular amálgama de cores laranxas e amarelos. O hall de entrada e corredores distínguense por unha elegancia contida, materializada a traves de panelamientos con lamas de madeira  natural de carballo, combinada cuns sutís revestimentos de vidros dourados co obxecto de elevar a presenza do espazo e dotalo de certa distinción.Na cubicación de  espazos recórrese a acristalamentos con tonalidade cromática nun intenso verde inglés,  cor elixida para a imaxe corporativa destinada á área máis institucional.

A zona destinada para os postos máis operativos e  asministrativos distínguese pola súa luminosidade e intensidade de cor. Búscase un perfil máis fresco e desenfadado. En certa maneira búscase que a contorna de traballo flexibilice espacialmente a rigorosidade da súa propia actividade profesional. A liña de mobiliario, referida aos mesados e mobles arquivadores e almacenaxe,  foi deseñada a medida e desenvolta baixo as directrices de o  propio estudo. De corte contemporáneo e actualizado, o mobiliario combina rechapados en madeira natural con texturas melamínicas e lacados en módulos puntuais.  O interiorismo complétase cunha selecta selección de pezas lumínicas e mobiliario auxiliar. 

 

Ficha técnica

Proxecto: Instituto Atlántico del Seguro

Tipoloxía: Oficiñas corporativas

Superficie: 180 m2.

Localización: Vigo, Pontevedra.

Ano: Setembro 2019

Fotografías: Espacio Invisible.