Oficiñas Pescados García-Riveira

A empresa Pescados García- Riveira aproveita o traslado das súas oficinas á nova lonxa de Riveira para modernizar e actualizar a súa sede empresarial.  O interiorismo caracterízase por unha ordenación clara e limpa dos espazos, priorizando a funcionalidade e a comodidade das distintas áreas  a proxectar. O espazo se subdivide en dúas áreas. A primeira  destinada a postos administrativos e técnicos, mentres que a segunda  destínase a un dobre despacho de dirección, o cal conta cunha sala de reunións. As divisións interiores realizáronse a través de vidros laminados de distintas tonalidades azuis, o que provoca un interesante xogo cromático que achega luz e multiplicidade espacial. Os acabados interiores caracterízanse por unha sobria homoxeneidade, utilizando tanto no mobiliario a medida como nos panelamientos decorativos das paredes un rechapado de carballo natural lacado en cor branca mate. A achega de cor realízase a través de lacados puntuais no mobiliario na cor azul corporativa da empresa. O amueblamiento interior foi deseñado e executado a través do estudo Espacio Invisible. A destacar os módulos en suspensión de almacenaxe que se fixan nas paredes principais das oficinas, e que teñen un formato singular de "cola de peixe". Ditas composicións se subdividen en tres tipoloxías de moble "cola de peixe", lacados en distintas tonalidades  grisáceas e unificados por un mesmo gravado  con forma de escama de peixe no frontal das portas. O coidado polos pequenos detalles obsérvase nos singulares e apropiados tiradores a medida para os mobles baixos de almenaje. Os mesmos realizáronse con "útiles" asociados ao mundo da pesca. Uns guardacabos de metal inox e uns cabos en tonalidade gris son reutilizados para xerar uns singulares tiradores que se integran perfectamente nos mobles corporativos. A calidez nos interiores vese potenciada por unha estudada iluminación técnica, que se ve acompaña por achegas puntuais de luz indirecta. Un claro exemplo son os panelados decorativos que incorporan unha sutil luz indirecta  no solapamento dos mesmos. A historia da empresa Pescados García- Riveira vese reflectida e homenaxeada a través das distintas tallas artesanais de madeira, cuxos motivos están asociados á actividade pesqueira da empresa e ao seu propio fundador, José Antonio García Magariños.

 

Ficha técnica

Proxecto: Oficiñas Pescados García-Riveira

Tipoloxía: Oficiñas corporartivas

Superficie: 120m2

Localización: Riveira, A Coruña.

Ano: 2018

Equipamento: Espacio Invisible | Mobiliario a medida.

Fotografías: Espacio Invisible.