Vivenda vacacional Casa Escarapote

Casa Escarapote exemplifica a opción preferente por rehabilitar.  Para o Estudo, sen dúbida, a máis interesante.

Partindo dunha edificación existente e a  través dunha  sinxeleza  arquitectónica,  conséguese o buscado, unha vivenda acolledora e práctica. A reconversión das inherentes dificultades volumétricas do espazo nos propios elementos distintivos conseguen que a  vivenda manteña os seus orixinais acenos identitarias. Os interiores manteñen a esencia da característica vivenda mariñeira a través dos seus acabados e revestimentos : madeiras naturais, cromáticas en tonalidades azuis e cerámicas neutras.  Na fase contructiva cabe apuntar os reforzos estruturais do forxado que se levaron a cabo combinando vigas e piares de aceiro vistos con puntóns de madeira de eucalipto recuperados do despezamento das bateas de mexillón. 

Apuntamos a decisión de nomear á vivenda  Casa Escarapote, como unha pequena homenaxe ao sonoro nome da localidade onde se enclava a vivenda, Escarabote, pobo con porto de mar e onde din que, en tempos pasados,  era habitual pescar nas súas proximidades o peixe coñecido como escarapote.

 

 

Ficha técnica

Proxecto: Rehabilitación de vivenda.

Tipoloxía: Casa  Vacacional.

Superficie: 120 m2

Localización: Boiro, A Coruña.

Ano: 2020

Equipamento: Espacio Invisible.

Fotografías: Espacio Invisible.